ตำแหน่งที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
(ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 8 ธันวาคม 2565)

Check Also

จุดรับ-ส่ง บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

จุดรับ-ส่ง บัณฑ …