ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
โปรดดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ https://banthit.msu.ac.th
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565)

หมายเหตุ :
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://banthit.msu.ac.th

 

Check Also

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการ ห้องพักสำหรับบัณฑิต

งานบริการหอพักน …