มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7,999 คน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 เลื่อนเข้ารับประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 290 คน รวมทั้งสิ้น 8,289 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=10081