Breaking News

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วันนี้ (30 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่ ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันกำจัดวัชพืชในสระน้ำ ทาสีอาคาร ตัดหญ้ารดน้ำ กวาดขัดถูพื้นหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจัดแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้สถานที่ในการบันทึกภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 เมษายน 2565 ฝึกซ้อมย่อยที่คณะต้นสังกัด
วันที่ 17 เมษายน 2565 ฝึกซ้อมย่อยที่คณะ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 18 เมษายน 2565 ซ้อมใหญ่
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://graduate.msu.ac.th และ Facebook (MSU.Graduate) https://www.facebook.com/MSU.Graduate/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=9895

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Check Also

สูจิบัตร : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

สูจิบัตร : พิธี …