Breaking News

ขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตนด้วยเว็บแอพลิเคชั่น” เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK ของ บุคลากร นิสิตช่วยงาน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

ขั้นตอนการ “ยืนยันตัวตนด้วยเว็บแอพลิเคชั่น” เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK
ของ บุคลากร นิสิตช่วยงาน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
(ข้อมูลจาก : สำนักคอมพิวเตอร์ : วันที่ 17 ธันวาคม 2565)

 

 

Check Also

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราโชวาท สมเด …